Úvod

Vítajte na oficiálnej webstránke Slovenského klubu sokoliarov (SKS)

Dobrý deň priatelia! Prosíme vás o malý príspevok. 

Prima banka

IBAN: SK86 5600 0000 0066 3156 0001

SWIFT/BIC/kód: KOMASK2X

Ďakujeme! S úctou Anton Moravčík, prezident SKS